Najbardziej kompaktowy presostat ATEX na świecie


Wraz z nowymi seriami 0342 i 0343 firma SUCO wprowadza na rynek dwa kompaktowe, przeciwwybuchowe przełączniki ciśnienia w ognioszczelnej obudowie.

Nowe presostaty ATEX opierają się o sprawdzoną serię produktów 0340/0341, która zyskała doskonałą reputację w dziedzinie budowy maszyn, przemysłu spożywczego oraz technologii chemicznej i medycznej.

presostaty ATEX serie 0342 i 0343 firmy SUCO

Specyfikacja produktu

Serie 0342/0343 zostały zatwierdzone zgodnie z Dyrektywą ATEX 20143/34/EU oraz schematem działania IECEx do zagrożonych wybuchem stref 1+2 (gazy), 21+22 (pyły) oraz górnictwa (metal i pył węglowy). Presostaty ATEX z izolacją ochronną klasy ochronnej II przystosowane są do napięć zasilania do 250 V. Podobnie jak w pozostałych seriach czujników ciśnienia SUCO, punk przełączania można łatwo regulować podczas pracy za pomocą śruby regulacyjnej.

Dzięki rozmiarowi montażowemu wynoszącemu tylko 52 mm na hex27, serie 0342 i 0343 to obecnie najbardziej kompaktowe przełączniki ciśnienia ATEX z szerokimi dopuszczeniami do pracy w atmosferze gazu, kurzu i w przemyśle górniczym.

Oznaczenie ATEX/IECEx

Serie 0342 i 0343 łączą zalety istniejących produktów serii 0165 i 0340/0341 z dodatkowymi strefami ochronnymi ATEX – 21 (pył) i górniczej (M2) z wyjątkowo kompaktową konstrukcją.

Seria 0165 0340 / 0341 0342 / 0343
Strefa ATEX 1 + 2 22 1 + 2 21 + 22 M2
Rodzaj substancji Gazy + opary Pyły Gazy + opary Pyły Metal / pył węglowy

Oficjalne oznaczenia ATEX/IECEx są następujące:

Gazy i opary (strefy 1+2) II 2G Ex db IIC T6/T5 Gb
Pyły (strefy 21+22) II 2D Ex tb IIIC T80°C/ T100°C Db
Metan/pył węglowy I M2 Ex db I Mb

Obudowa ognioszczelna

W ramach projektu technicznego, wymiary szczelin przeciwzapłonowych zostały zredukowane do minimum, dzięki czemu uzyskano typ ochrony kategorii „Obudowa ognioszczelna (Ex d)” dla stref gazowych 1+2 zgodnie z normą DIN EN 60079-1:2014. Ognioszczelna obudowa zapewnia, że jakikolwiek zapłon lub eksplozja występująca wewnątrz obudowy jest w niej zamknięta i nie może mieć żadnego wpływu na środowisko. Taka konstrukcja zapewnia wielokrotne zwiększenie poziomu ochrony w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Rodzaje i zakresy ciśnień

Presostat membranowy (seria 0342) jest dostępny w czterech zmiennych zakresach ciśnień (0.3 – 50 bar) z 6-krotnym zabezpieczeniem przed nadciśnieniem, do 300 bar. Dla zakresu ciśnień 50 – 150 bar presostat tłoczkowy (seria 0343) wytrzymuje ciśnienie statyczne do 600 bar.
Aby wyeliminować możliwe błędy użytkowania podczas podłączania styków w strefie Ex, oba przełączniki ciśnienia ATEX oferowane są z gotowym okablowanie i obudową (IP65) w standardowych długościach przewodów 2 lub 5 m.

Obszary zastosowań

Dzięki zatwierdzeniom, zgodnie z dyrektywą ATEX i schematem IECEx, dla urządzeń przeznaczonych do strefy zagrożonej wybuchem gazu (II 2G), pyłu (II 2D) i górnictwa (I M2), serie 0342/0343 mogą być stosowane w prawie każdej strefie ATEX, w której może wystąpić atmosfera wybuchowa.
Obszary zastosowań obejmują głównie branże przetwórcze, takie jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, naftowo-gazowy, farmaceutyczny, spożywczy, cukrowniczy, celulozowy, papierniczy, drzewny i stalowy. Dalsze zastosowania można znaleźć w branży energetycznej, technologii medycznej, technologii farb i powierzchni, utylizacji i recyklingu odpadów, towarach masowych i technologii przenośników, a także w technologii ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia (HVAC).

Konfigurator 3D silników elektrycznychIkona zamknięcia widżetu
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner