RESISTRON czy CIRUS? Alternatywne procesy zgrzewania impulsowego


Każda z tych technologii stanowi doskonałą alternatywę dla uszczelniania tworzyw termoplastycznych. Skutecznie współdziałanie regulatora temperatury RESISTRON z taśmą zgrzewającą oraz fakt, że wszystkie elementy w pętli sterowania są indywidualnie określone przez ROPEX, gwarantują optymalny stosunek czasu zgrzewania do czasu chłodzenia dla danej temperatury zgrzewania.

Dzięki specjalnej konstrukcji urządzeń CIRUS, w połączeniu z regulatorem temperatury UPT dostosowanym do tej technologii, generowane impulsy grzewcze są prawie idealne. W szczególności technologia CIRUS zapewnia szybkie tempo nagrzewania i chłodzenia, co skutkuje bardzo krótkimi czasami procesu łączenia termicznego folii termoplastycznych.

Zgrzewanie impulsowe z systemem RESISTRON i CIRUS, łatwiejsze niż kiedykolwiek

  1. Pełna kontrola procesu dzięki parametryzacji w czasie rzeczywistym
  2. Precyzyjne impulsy temperaturowe zapewniające znikomy wpływ temperatury na produkt
  3. Bezczujnikowa kontrola temperatury w skali ms dla najwyższej powtarzalności
  4. Cyfrowy system Plug&Play zapewnia prostą integrację systemu kontroli maszyny
  5. Zminimalizowany ślad węglowy dzięki nagrzewaniu w momencie zgrzewania

System zgrzewania impulsowego RESISTRON

Nowoczesne opakowania muszą spełniać coraz wyższe wymagania jakościowe i wizualne. Coraz szybsze cykle należy pogodzić z cieńszymi, a przez to bardziej czułymi rodzajami folii, które są obecnie stosowane. To jeszcze bardziej utrudnia zagwarantowanie powtarzalnego zgrzewu.

Opracowany przez Ropex system RESISTRON to całkowita konfiguracja systemu, składają się z kilku komponentów specyficznych dla aplikacji. Dwa najważniejsze elementy to regulator temperatury i narzędzie zgrzewające. Narzędzie zgrzewające to taśma zgrzewająca z dopasowaną listwą dociskową, które są dostosowane do indywidualnych parametrów aplikacji. Łącząc go z komponentami systemu, uzyskujemy indywidualną konfigurację systemu.

Najbardziej uniwersalne i elastyczne narzędzie dla Twojego opakowania!
System zgrzewania RESISTRON® znajduje zastosowanie m.in. w branży żywności dla zwierząt, medycznej czy w zastosowaniach przemysłowych.
Wysoka elastyczność konstrukcji w spersonalizowanym rozwiązaniu dla Twojej aplikacji
Zgrzewy 3D dla opakowań z dziobkami i tubkami
Zgrzewanie i cięcie w jednym kroku dla zwiększonej wydajności i zredukowanego czasu przetwarzania
Wysoka skalowalność dla długości zgrzewów od 10 mm do 10 m
Ekonomiczne rozwiązania systemowe dla spersonalizowanego rozwiązania przy niewielkim wkładzie

System zgrzewania impulsowego CIRUS

Maszyny o dużej wydajności produkcyjnej, specjalnych zastosowaniach opakowaniowych lub wymaganiach dotyczących pakowanych towarów, wybór materiału foliowego pod rosnącą presją kosztów – wszystkie te czynniki powodują, że różne typy folii stanowią wyzwania dla systemu zgrzewającego.

Tym samym użytkownicy coraz częściej zwracają uwagę na takie kwestie jak jakość zgrzewu i spójna powtarzalność, najkrótsze możliwe czasy zgrzewania i minimalne naprężenia cieplne pakowanych towarów – nie wspominając o zapotrzebowaniu na krótsze przestoje związane z konserwacją, wymianą zużywających się części lub przezbrojeniem.

Niezwykle szybkie i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek!
System zgrzewania CIRUS® znajduje zastosowanie w różnych branżach przemysłu, takich jak spożywcza, medyczna, higieny osobistej czy cieczy.
Precyzyjne impulsy temperaturowe zapewniające znikomy wpływ temperatury na produkt
Bezczujnikowa kontrola temperatury w skali ms dla najwyższej powtarzalności
Różne rozmiary folii bez konieczności zmiany narzędzia
Zgrzewanie i cięcie w jednym kroku dla zwiększonej wydajności i zredukowanego czasu przetwarzania
Natychmiastowa elastyczność zgrzewu dzięki zintegrowanemu systemowi chłodzenia do ~1500 K/s

System zgrzewania CIRUS jest idealnym rozwiązaniem jeśli chodzi o zgrzewanie – jest idealny, w sytuacjach gdy:

  • Wymagana jest dynamika wysokiej temperatury do ogrzewania i chłodzenia narzędzia zgrzewającego
  • Zgrzewane uszczelnienie lub torebka mają złożony kontur i brak – lub tylko minimalne – naprężenia cieplne w pakowanym towarze

Co więcej, narzędzie uszczelniające CIRUS praktycznie nie wymaga konserwacji, ponieważ – w przeciwieństwie do konwencjonalnych impulsowych listew zgrzewających – nie ma ruchomych części, takich jak bloki końcowe, które mogłyby się złamać lub zakleszczyć, aby skompensować liniową rozszerzalność cieplną metalowej taśmy. Technologia CIRUS eliminuje również czas zmiany produktu, ponieważ można zgrzewać folie o różnych szerokościach bez zmiany długości aktywnie nagrzewanego narzędzia (innymi słowy, narzędzie działa niezależnie od określonych wymiarów).

Zamów online!Ikona zamknięcia widżetu