Kontakt

BIBUS MENOS Sp. z o.o.

ul. Spadochroniarzy 18,
80-298 Gdańsk

Dane firmy:

NIP 586-19-98-965
REGON 191738513
KRS 0000085523
BDO 000002995

Godziny otwarcia:

Rejestracja:

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 1 000 000 PLN

mBank S.A. Oddział w Gdyni
40 1140 1153 0000 4927 2800 1001

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gdyni
92 1050 1764 1000 0023 2395 4566

Mapa kontaktów

Centrala Gdańsk

Nowe normy silników elektrycznychIkona zamknięcia widżetu