Nowe monitorowanie obszaru działania dla KeTop Safe Wireless


Łatwa obsługa maszyny bez kabli

Nowoczesne rozwiązania bezprzewodowe do transmisji sygnałów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa istnieją już od pewnego czasu w dziedzinie obsługi maszyn. Jednak pomimo wielu zalet bezprzewodowych rozwiązań HMI, transmisja ta jest nadal często realizowana za pomocą kabli.
 
KeTop Safe Wireless

Dlaczego tak się dzieje?

Dzięki bezprzewodowym urządzeniom przenośnym możliwe jest niezamierzone opuszczenie pola działania – ponieważ nie ma ograniczenia kablem.
Analiza ryzyka i zagrożeń często określa pewną długość kabla, ponieważ operator musi mieć w zasięgu wzroku punkt zagrożenia. Długość kabla musi być dobrana w taki sposób, aby operator nie mógł w sposób niezamierzony kontrolować innych maszyn.
 
W przypadku rozwiązań bezprzewodowych należy zapewnić stabilne połączenie radiowe. Rozwiązanie radiowe musi być zwymiarowane w taki sposób, aby stabilna komunikacja była możliwa nawet przy większych odległościach – do 20 metrów. Jakość i siła sygnału musi być również wystarczająca w obszarze peryferyjnym, aby uniknąć zakłóceń radiowych.

Aby rozwiązać ten problem, firma KEBA opracowała funkcję „monitorowania obszaru działania” dla swojego systemu Safe Wireless. Długość kabla można zdefiniować wirtualnie eliminując tym samym ograniczenia przestrzeni roboczej wynikające z fizycznej długości przewodu.

Dzięki nowej funkcji monitorowania obszaru roboczego dla KeTop Safe Wireless można cieszyć się wszystkimi zaletami bezprzewodowego sterowania ręcznego bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

W filmie wyjaśnione zostało, jak dokładnie działa monitorowanie obszaru roboczego dla KeTop Safe Wireless.

Die neue HMI Bedienbereichsüberwachung für KeTop Safe WirelessDie neue HMI Bedienbereichsüberwachung für KeTop Safe Wireless
Rozwiń treść widgetuKonfigurator 3D silników elektrycznychIkona zamknięcia widżetu
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner