Separacja frakcji

Systemy separacji frakcji niezawodnie oddzielają ciecze bez użycia chemikaliów, w oparciu o zasadę koalescencji. W połączeniu z kompleksową usługą, BIBUS MENOS oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania dla żeglugi, energii wiatrowej i zastosowań przemysłowych.

Separacja oleju

Elementy separacji oleju w oparciu o separację wielofazową oraz proces koalescencji, pozwalając na redukcję pozostałego oleju do < 1 ppm.

Separacja wody

Separacja wody z ropy czy paliw, pozwalająca na redukcję resztkowej zawartości wody do 70 ppm, bez konieczności stosowania wirówek czy dodatków chemicznych.
Konfigurator 3D silników elektrycznychIkona zamknięcia widżetu
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner