Technika Tłumienia

Nasi dostawcy, firmy ACE Stossdaempfer GmbH i Woerner Automatisierungstechnik GmbH są obecni na rynku od wielu dekad, a ich rozwiązania sprawdziły się w tysiącach aplikacji znajdując zastosowanie w  dziesiątkach branż i produktach takich jak samochodowa (produkcja pojazdów, wyposażenie), medyczna (produkcja i dystrybucja), logistyczna (systemy transportu wewnętrznego) czy sportowa (sprzęt sportowy).

Rozwiązania te mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w aspekcie poprawy jakości pracy maszyn i urządzeń, jak również poprawy jakości warunków pracy.

Powtarzające się wstrząsy, uderzania czy wibracje zazwyczaj w negatywny sposób wpływają na stan maszyn i urządzeń na nie narażonych. Dotyczy to również komfortu pracy osób pracujących w pobliżu czy efektu w najbliższym środowisku. W praktyce oznacza to z jednej strony straty finansowe, z drugiej problemy w zapewnieniu przyjaznych warunków pracy, właściwych środków ochrony oraz działań zgodnych z wymogami ochrony środowiska.  Hałas, odczuwalne wibracje i wstrząsy, uszkodzenia mechaniczne,  zatrzymanie produkcji, przestoje serwisowe, konieczność wymiany części lub stosowania masywniejszych elementów konstrukcyjnych czy większa konsumpcja energii generują znaczne straty lub ograniczają zysk.

Zastosowanie naszych rozwiązań ogranicza lub eliminuje niekorzystne wpływy, co z kolei poprawia warunki pracy i obniża koszty. Nasi specjaliści ds. technicznych dysponują tak wiedzą jak i narzędziami umożliwiającymi właściwą analizę każdego przypadku i  pasujących do niego rozwiązań.

Proponowane rozwiązania znajdują zastosowanie w procesach związanych z:

  • Automatyzacją pracy – zatrzymywanie elementów będących w ruchu w każdym cyklu roboczym
  • Bezpieczeństwem maszyn – zatrzymywanie elementów będących w ruchu w przypadkach awaryjnych
  • Redukcją amplitudy drgań – eliminacja negatywnego wpływu wibracji
  • Kontrolą ruchu i prędkości – stabilizowanie posuwu i prędkości przemieszczania się elementów
Rozwiń treść widgetuKonfigurator 3D silników elektrycznychIkona zamknięcia widżetu
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner