Pionowe maszyny pakujące (maszyny VFFS) są stosowane między innymi do pakowania żywności oraz produktów przemysłowych w torebki foliowe, takie jak torebka doypack, torebka płaska czy torebka stabilo.

Ze względu na popularność i ekonomiczność, procesy zgrzewania opakowań najczęściej realizowane są przy użyciu metody ciągłego nagrzewania. Alternatywą wartą rozważenia jest metoda zgrzewania impulsowego z wykorzystaniem systemu CIRUS. Oferuje ona liczne korzyści w porównaniu z metodą ciągłego nagrzewania, takie jak zwiększenie szybkości cyklu i związane z tym krótsze czasy procesu. Ponadto następujące zalety przemawiają za zastosowaniem technologii zgrzewania impulsowego w pionowych maszynach pakujących:

  • Możliwość stosowania w wilgotnym środowisku
  • Brak faz nagrzewania i schładzania
  • Brak czasów przezbrajania podczas zmiany folii
  • Natychmiastowa obciążalność zgrzewu dzięki zintegrowanemu chłodzeniu wodą
  • Szybka i precyzyjna kontrola temperatury dzięki bezczujnikowemu pomiarowi temperatury w zakresie mikrosekund

  

Szczegółowe zestawienie korzyści zgrzewania impulsowego i stałocieplnego

Korzyści Zgrzewanie impulsowe – system CIRUS Metoda stałocieplna
Bezpieczeństwo Brak ryzyka, profil tnący jest zintegrowany wewnątrz profilu Wysokie ryzyko obrażeń ze względu na mechaniczne ostrze tnące
Stabilność zgrzewu Natychmiastowa, dzięki zintegrowanemu chłodzeniu wodą Niska stabilność ze względu na brak chłodzenia
Kontrola temperatury Szybka i precyzyjna, dzięki kontrolerowi temperatury (nagrzewanie: do 6000 K/s) Wolne i zależne od czujnika temperatury
Czas przezbrajania Brak – jedno narzędzie do zgrzewania różnych rozmiarów folii; nie ma konieczności zmiany narzędzia W zależności od rozmiaru, konieczna jest zmiana narzędzia
Częstotliwość cykli i czas procesu Wyższa częstotliwość i krótszy czas procesu, dzięki cięciu i zgrzewaniu w jednym etapie Cięcie i zgrzewanie jako dwa etapy procesu
Oszczędność materiału Zwykle ok. 15%, dzięki jednoczesnemu cięciu i zgrzewaniu Brak
Zastosowanie w wilgotnym środowisku Możliwe, dzięki narzędziom „Fluid Secure” (IP65) dla wilgotnego otoczenia Zwykle nie nadaje się do takich aplikacji
Dopływ ciepła do produktu Minimalny, dzięki aktywnemu chłodzeniu i impulsom temperatury Bardzo wysokie ze względu na promieniowanie cieplne i ciągłe nagrzewanie
Fazy chłodzenia i nagrzewania Brak, dzięki impulsom do nagrzewania i zintegrowanemu chłodzeniu wodą Nagrzewanie do 30 minut, chłodzenie do 30 minut (0,1 K/s)
Testy przy każdym uruchomieniu maszyny Niekonieczne Konieczne, średnio 20 worków

 

zgrzewanie w pionowych maszynach pakujących

Konfigurator 3D silników elektrycznychIkona zamknięcia widżetu
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner